Subvención da Secretaría Xeral de Emprego

Con data 21/11/2017 a Secretaría Xeral de Emprego outorga unha subvención con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322c.481.5 a Asociación de Comerciantes Empresarios e Profesionais do Centro Comercial Aberto de Ourense, equivalente aos custos salariais dos traballadores contradados, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de dito salario, resultantes da contratación de 2 mozos desempregados inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “Plan 2017-2018 de apoio e fortalecemento do pequeno comercio do CCA Ourense Centro”.Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridad de investimento 8.2 Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2. O obxectivo que se pretende conseguir con esta axuda é incrementar a competitividade e consolidar o prestixio do comercio local, trasladando unha imaxe que vencelle os valores positivos que tradicionalmente os distinguen do modernidade e innovación do pequeño comercio e que gocen de recoñecemento, tanto no ámbito xeográfico propio como externo, así como estimular tódalas súas potencialidades económicas, sociais e turísticas.

Programa de Cooperación

Cofinanciado por

Guardar